Dziś jest: 11 sierpnia 2020,     Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...\ Świadczenia

   Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 1. świadczenia pieniężne:
  • a) zasiłek stały,
  • b) zasiłek okresowy,
  • c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 
  • d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • e) pomoc dla rodzin zastępczych,
  • f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  • g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 2. świadczenia niepieniężne:
  • a) praca socjalna,
  • b) bilet kredytowany,
  • c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • d) składki na ubezpieczenia społeczne,
  • e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • f) sprawienie pogrzebu,
  • g) poradnictwo specjalistyczne,
  • h) interwencja kryzysowa,
  • i) schronienie,
  • j) posiłek,
  • k) niezbędne ubranie,
  • l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  • m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  • n) mieszkanie chronione,
  • o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  • p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
  • r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.Informacje wprowadził: Administrator 2010-07-28 17:33:00


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02