Dziś jest: 11 sierpnia 2020,     Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...\ Gdzie uzyskać pomoc

Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom

PRZEŁAM MILCZENIE

Zwróć się o pomoc do instytucji które wspierają ofiary przemocy

TU ZNAJDZIESZ POMOC I WSPARCIE

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
  tel. 16 632 16 84 w 27
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowietel.
  16 632 94 60
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  tel. 16 632 16 84 w 22
 • Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Lubaczowie
  tel. 16 632 13 78
  Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
  tel. 997

PRZYJDŹ ZADZWOŃ NAPISZ
Za przemoc odpowiedzialny jest ten kto krzywdzi

PRZEMOC W RODZINIE – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)).

 • OFIARA PRZEMOCY – osoba doznająca przemocy w rodzinie.
 • SPRAWCA PRZEMOCY – osoba stosująca przemoc.
 • ŚWIADEK PRZEMOCY – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania przemocy – widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

 

 

 


Informacje wprowadził: Administrator 2014-12-20 15:38:45


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02