Dziś jest: 12 sierpnia 2020,     Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...\ O projekcie

   Głównym zadaniem projektu „Rodzina wolna od przemocy” jest podjęcie wszelkich działań mających na celu poprawę  sytuacji rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą.

   Wszystkie działania zaplanowane w projekcie służyć będą poszerzaniu wiedzy i uwrażliwianiu na zjawisko przemocy oraz wpłyną na propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz profilaktykę przemocy i powielania złych wzorców rodzinnych.

   Zakładamy, że w projekt przyczyni się do ograniczenia przemocy w środowisku lokalnym, wpłynie na zmianę postaw i stereotypów. Realizacja projektu podniesie wiedzę społeczności lokalnej na temat przemocy,  pokaże jak reagować na to zjawisko oraz w jakich instytucjach szukać pomocy.

   Projekt ma w przyjazny sposób ukazać, czym jest problem przemocy w rodzinie, jak na ten problem reagować

   W ramach projektu zostanie uruchomiony punkt informacyjno – konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony przez specjalistów: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego. Osoby zagrożone przemocą będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług i kompleksowych porad.  W ramach utworzonego punktu udostępniony zostanie telefon wsparcia w ramach telefonu GOPS. W ramach projektu w każdym gimnazjum na terenie gminy zorganizowane będą spotkania edukacyjne z rodzicami, celem których jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków, uświadomienie rodzicom form przemocy stosowanej wobec dzieci i ich destrukcyjnego wpływu na postawy, zachowania i rozwój dzieci, uczulenie rodziców na wszelkie objawy i czynniki przemocy domowej. 

   W trakcie spotkania zostaną przekazane ulotki informacyjne. Młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach edukacyjnych, na których zostanie przekazana wiedza dotycząca zjawiska przemocy, sposobów i technik hamowania i rozładowania agresji, uświadomienie młodzieży różnorodności zachowań agresywnych. Wśród rodziców i młodzieży zostaną przeprowadzone ankiety, które posłużą do uzyskania wiedzy na temat relacji pomiędzy młodzieżą i ich rodzinami oraz rówieśnikami, odnośnie zachowań przemocowych.  Wyniki ankiet pozwolą zdiagnozować poziom wiedzy i świadomości młodzieży gimnazjalnej pochodzącej ze środowiska lokalnego dotyczącego problemu przemocy    w rodzinie.

   Podsumowanie badań ankietowych przedstawione zostanie podczas debaty, która zorganizowana będzie pod hasłem: SŁOWA TEŻ POTRAFIĄ RANIĆ! Udział  partnerów spotykających się z problemem przemocy domowej  w  debacie oraz wyniki badań ankietowych  pozwolą uzyskać informację  o problemie przemocy w rodzinie i opracować Gminny Raport dotyczący Zjawiska Występowania Przemocy Na Terenie Gminy Lubaczów, który zostanie przedstawiony na konferencji podsumowującej projekt.

    Projekt dofinansowany został w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Informacje wprowadził: Administrator 2014-12-20 15:36:03


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02